Podpora inovací a Evropská unie

28. listopadu 2022 proběhl na ZČU kulatý stůl na téma Podpora inovací a Evropská unie: Možnosti rozvoje malých a středních podniků.